ჩვენი გუნდი
პარტნიორი
1992-1997 წლებში სწავლობდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკისა და სამართლის ფაკულტეტებზე. 2004 წ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის...
პარტნიორი
ირაკლი კორძახია 1990-1993 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნიერსიტეტის ჰუმანიტარული სპეციალობების ფაკულტეტზე,  1990-1995 დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნიერსიტეტის ფიზიკის ფაკულტეტი, 2002 წ. დაამთავრა...
პარტნიორი
1993-1998 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართლის ფაკულტეტზე, 2003-2004 წლებში იმავე უნივერსიტეტის სამართლის...
პარტნიორი
1988-1993 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე, ხოლო 1993 წ. განათლება მიიღო ჯერ ნიურნბერგის...
პარტნიორი
ნინო სოსელია 2000-2005 წლებში სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საერთაშორისო სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტზე, საერთაშორისო სამართლის სპეციალობით...
ასოცირებული ადვოკატი

2007 – 2011 წლებში სწავლობდა ქართულ–ამერიკულ უნივერსტეტის სამართლის სკოლაში. 2011 წელს სტაჟირებას გადიოდა საქართველოს...

ასოცირებული ადვოკატი
რუსუდან როგავა 2007-2011 წლებში სწავლობდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე...
ადვოკატის თანაშემწე
ქეთევან ჯანელიძე 2010-2014 წლებში სწავლობდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამართალმცოდნეობის ფაკულტეტზე. 
ბიუროს შესახებ

საადვოკატო ბიურო კორძახია, ჟღენტი სპს კლიენტებს აწვდის მომსახურების სრულ პაკეტს. ჩვენი პრაქტიკა მოიცავს ხელშეკრულებების გაფორმებასთან, სამოქალაქო, საბანკო, უძრავ ქონებასთან, სამეწარმეო, ფასიანი ქაღალდების, საგადასახადო სამართალთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასევე წარმომადგენლობას არბიტრაჟსა და სასამართლოში.

ვრცლად
სიახლე
01.09.2017
2017 წლის სექტემბრიდან ნინო სოსელია გახდა საადვოკატო ბიურო "კორძახია, ჟღენტი" სპს-ს პარტნიორი. ვრცლად
კონტაქტი
მისამართი:
თბილისი, პეტრიაშვილის ქ. 10

ტელეფონი:
(+995 32) 2921878, 2220417

ფაქსი: (+995 32) 2921878

ელ-ფოსტა:
info@kjlaw.ge

ვებ-გვერდი:
www.kjlaw.ge