კომერციული გარიგებები

ჩვენ ვეხმარებით და კონსულტაციებს ვუწევთ კლიენტების იურიდიულ სამსახურებს სხვადასხვა ტიპის კომერციული გარიგების შედგენაში.  ჩვენი დახმარება და კონსულტაციები მოიცავს შემდეგ სახის ხელშეკრულებების შედგენას: ნასყიდობა, საქონლის მიწოდება, მომსახურების გაწევა, ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფა, წარმომადგენლობა, იჯარა და ქირავნობა, ერთობლივი საქმიანობა,  ამასთანავე სხვა სამოქალაქო სამართლებრივი ხელშეკრულებები.

ბიუროს შესახებ

საადვოკატო ბიურო კორძახია, ჟღენტი სპს კლიენტებს აწვდის მომსახურების სრულ პაკეტს. ჩვენი პრაქტიკა მოიცავს ხელშეკრულებების გაფორმებასთან, სამოქალაქო, საბანკო, უძრავ ქონებასთან, სამეწარმეო, ფასიანი ქაღალდების, საგადასახადო სამართალთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასევე წარმომადგენლობას არბიტრაჟსა და სასამართლოში.

ვრცლად
სიახლე
01.09.2017
2017 წლის სექტემბრიდან ნინო სოსელია გახდა საადვოკატო ბიურო "კორძახია, ჟღენტი" სპს-ს პარტნიორი. ვრცლად
კონტაქტი
მისამართი:
თბილისი, პეტრიაშვილის ქ. 10

ტელეფონი:
(+995 32) 2921878, 2220417

ფაქსი: (+995 32) 2921878

ელ-ფოსტა:
info@kjlaw.ge

ვებ-გვერდი:
www.kjlaw.ge