გადასახადები
ჩვენი კომპანიის პროფესიონალები გაგიწევენ კონსულტაციებს სხვადასხვა საგადასახადო და საბაჟო საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის მუდმივი დაწესებულების რისკის შეფასება, საერთაშორისო დაბეგვრა-, ორმაგი დაბეგვრის ხელშეკრულებები, საერთაშორისო ხელშეკრულებებით დარეგულირებული დაბეგვრის რეჟიმები. ჩვენ ასევე წარმოვადგენთ კლიენტებს, როგორც საგადასახადო ორგანოებში, ისე სასამართლო სისტემაში მიმდინარე დავებში.
ბიუროს შესახებ

საადვოკატო ბიურო კორძახია, ჟღენტი სპს კლიენტებს აწვდის მომსახურების სრულ პაკეტს. ჩვენი პრაქტიკა მოიცავს ხელშეკრულებების გაფორმებასთან, სამოქალაქო, საბანკო, უძრავ ქონებასთან, სამეწარმეო, ფასიანი ქაღალდების, საგადასახადო სამართალთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასევე წარმომადგენლობას არბიტრაჟსა და სასამართლოში.

ვრცლად
სიახლე
01.09.2017
2017 წლის სექტემბრიდან ნინო სოსელია გახდა საადვოკატო ბიურო "კორძახია, ჟღენტი" სპს-ს პარტნიორი. ვრცლად
კონტაქტი
მისამართი:
თბილისი, პეტრიაშვილის ქ. 10

ტელეფონი:
(+995 32) 2921878, 2220417

ფაქსი: (+995 32) 2921878

ელ-ფოსტა:
info@kjlaw.ge

ვებ-გვერდი:
www.kjlaw.ge