ელექტრონული კომუნიკაციები და მედია
ჩვენი მომსახურება ამ აღნიშნულ სფეროში მოიცავს შემდეგ საკითხებს: ელექტრონული კომუნიკაციებისა და მაუწყებლობის შესახებ კანონმდებლობის შესახებ თაობაზე კონსულტაციაები; ამ სფეროში ლიცენზიების, ავტორიზაციის ან ნებართვების მიღებისათვის სამართლებრივი დოკუმენტების მომზადება; საქმის წარმოება საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულ კომისიაში (მარეგულირებელში), როგორც ნებართვების (სიხშირეები, ნუმერაცია), ლიცენზიების, ავტორიზაციის მიღების კუთხით, ასევე ელექტრონული კომუინიკაციებისა და მაუწყებლობის სფეროს სხვა ოპერატორებთან დავების განხილვისას.
ჩვენ წარმოვადგენდით მსოფლიო ბანკის პროექტის განმახორციელებელი საერთაშორისო კომპანიის დეტეკონის ადგილობრივ ექსპერტებს ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ ახალი კანონმდებლობის შექმნისას.
ბიუროს შესახებ

საადვოკატო ბიურო კორძახია, ჟღენტი სპს კლიენტებს აწვდის მომსახურების სრულ პაკეტს. ჩვენი პრაქტიკა მოიცავს ხელშეკრულებების გაფორმებასთან, სამოქალაქო, საბანკო, უძრავ ქონებასთან, სამეწარმეო, ფასიანი ქაღალდების, საგადასახადო სამართალთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასევე წარმომადგენლობას არბიტრაჟსა და სასამართლოში.

ვრცლად
სიახლე
01.09.2017
2017 წლის სექტემბრიდან ნინო სოსელია გახდა საადვოკატო ბიურო "კორძახია, ჟღენტი" სპს-ს პარტნიორი. ვრცლად
კონტაქტი
მისამართი:
თბილისი, პეტრიაშვილის ქ. 10

ტელეფონი:
(+995 32) 2921878, 2220417

ფაქსი: (+995 32) 2921878

ელ-ფოსტა:
info@kjlaw.ge

ვებ-გვერდი:
www.kjlaw.ge