გაკოტრების სამართალი
ჩვენ დაგვიგროვდა დიდი გამოცდილება გადახდისუუნარობის საქმეების წარმოებაში; კერძოდ, ვმონაწილეობდით მსხვილი კომპანიების, სს"ელექტროვაგონშემკეთებელი ქარხნისა"და სს"მადნეულის"გადახდისუუნარობის საქმეების წარმოებაში. ჩვენი მხარდაჭერით განხორციელდა ჩვენი კლიენტი კრედიტორების დაკმაყოფილება, ისე, რომ ორივე შემთხვევაში მოხდა თავად მოვალე საწარმოს რეაბილიტაცია.
ბიუროს შესახებ

საადვოკატო ბიურო კორძახია, ჟღენტი სპს კლიენტებს აწვდის მომსახურების სრულ პაკეტს. ჩვენი პრაქტიკა მოიცავს ხელშეკრულებების გაფორმებასთან, სამოქალაქო, საბანკო, უძრავ ქონებასთან, სამეწარმეო, ფასიანი ქაღალდების, საგადასახადო სამართალთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასევე წარმომადგენლობას არბიტრაჟსა და სასამართლოში.

ვრცლად
სიახლე
01.09.2017
2017 წლის სექტემბრიდან ნინო სოსელია გახდა საადვოკატო ბიურო "კორძახია, ჟღენტი" სპს-ს პარტნიორი. ვრცლად
კონტაქტი
მისამართი:
თბილისი, პეტრიაშვილის ქ. 10

ტელეფონი:
(+995 32) 2921878, 2220417

ფაქსი: (+995 32) 2921878

ელ-ფოსტა:
info@kjlaw.ge

ვებ-გვერდი:
www.kjlaw.ge