ბიუროს შესახებ

საადვოკატო ბიურო კორძახია, ჟღენტი სპს კლიენტებს აწვდის მომსახურების სრულ პაკეტს. ჩვენი პრაქტიკა მოიცავს ხელშეკრულებების გაფორმებასთან, სამოქალაქო, საბანკო, უძრავ ქონებასთან, სამეწარმეო, ფასიანი ქაღალდების, საგადასახადო სამართალთან დაკავშირებულ საკითხებს, ასევე წარმომადგენლობას არბიტრაჟსა და სასამართლოში.

ვრცლად
სიახლე
08.06.2017
საქართველოს უზენაესმა სასამართლომ # ას-708-678-2016 საქმეში მნიშვნელოვანი განმარტება გააკეთა ურთიერთმოთხოვნათა გაქვითვის წინაპირობებისა და ვალდებულებათა გაქვითვის მატერიალურ-სამართლებრივი დატვირთვის თაობაზე, სადაც, მოპასუხე მხარის ინტერესებს იცავდა სპს საადვოკატო ბიურო კორძახია, ჟღენტი. ვრცლად
კონტაქტი
მისამართი:
თბილისი, პეტრიაშვილის ქ. 10

ტელეფონი:
(+995 32) 2921878, 2220417

ფაქსი: (+995 32) 2921878

ელ-ფოსტა:
info@kjlaw.ge

ვებ-გვერდი:
www.kjlaw.ge